35 متري قيطريه، روبروى پارك، مركز خريد قيطريه طبقه دوم ادارى نشانی آموزشگاه موسیقی سخن
22 68 45 84 - 22 68 49 84 تلفن آموزشگاه موسیقی سخن
http://www.sokhanmusic.com/

کلاس های روز یکشنبه 22 بهمن دایر می باشد.

به اطلاع هنرجویان گرامی می رساند کلیه کلاس های روز یکشنبه، 22 بهمن ماه 96 دایر می باشد.

در حال بارگذاری ...