35 متري قيطريه، روبروى پارك، مركز خريد قيطريه طبقه دوم ادارى نشانی آموزشگاه موسیقی سخن
22 68 45 84 - 22 68 49 84 تلفن آموزشگاه موسیقی سخن
http://www.sokhanmusic.com/
آموزشگاه موسیقی سخن : معرفی اساتید آموزشگاه موسیقی سخن

معرفی اساتید آموزشگاه موسیقی سخن

تدریس تار و سه تار و عود .. مبانی نظری موسیقی ایرانی.. اصول بداهه نوازی در موسیقی ایرانی........مديريت آموزشگاه موسيقى سخن
مدرس سنتور و تنبک و دف
مدرس گيتار فلامنكو.... پاپ فلامنكو
مدرس پیانو و گیتار و اواز پاپ .... مبانی هارمونی جز و فعالتیتهادر زمینه جز. راک. پروگریسراک . بلوزو فانک
دانشجوی موسیقی / نوازندگی جهانی
تدریس پیانو و پیانو کودک
مدرس پیانو و سلفژ و مبانی نظری موسیقی کلاسیک
مدرس اواز ایرانی
مدرس فلوت
در حال بارگذاری ...