35 متري قيطريه، روبروى پارك، مركز خريد قيطريه طبقه دوم ادارى نشانی آموزشگاه موسیقی سخن
22 68 45 84 - 22 68 49 84 تلفن آموزشگاه موسیقی سخن
http://www.sokhanmusic.com/
  • گیتار فلامنکو- استاد بهادر آذریان
  • نوازندگی پیانو - استاد هومن نیکو
  • آموزش پیانو- استاد هومن نیکو
  • نوازندگی تار و تمبک
در حال بارگذاری ...