35 متري قيطريه، روبروى پارك، مركز خريد قيطريه طبقه دوم ادارى نشانی آموزشگاه موسیقی سخن
22 68 45 84 - 22 68 49 84 تلفن آموزشگاه موسیقی سخن
http://www.sokhanmusic.com/
 • همنوازی هنرجویان- گیتار
 • همنوازی سنتور و تنبک
 • پیانو کودکان
 • نگین مرعشی- هنرجوی پیانو
 • گیتار
 • پیانو
 • پیانو کودکان
 • کمانچه
 • ارف کودکان
 • اجرای قطعه henry pursel توسط هنر جو
 • هنرجو - نیکا افضلی
 • هنرجو: کیارش فراهانی
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
 • کنسرت هنرجویان
در حال بارگذاری ...